Olağan 1. Genel Kurul

Derneğimiz 3 Ocak 2015 tarihinde olağan genel kurul yapacaktır. Bütün üyelerimiz, aktivistler ve gönüllüler davetlidir.

Yer: TMMOB Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu.

Saat: 10:00 – 17:00

Olağanüstü 1. Genel Kurul gündemi:

  • Divan seçimi
  • Açılış konuşmaları (davetliler)
  • Gündem belirlenmesi
  • Dernek amaç ve etkinlikleri
  • Tüzük değişikliği önerileri
  • Yürütme kurulu seçimi
  • Yedek üyelerin seçimi
  • Denetleme kurulu seçimi

Comments are closed.